Home

Planning applications January to June 2008 for Rhosneigr

 

 

 

January

Rhif Cais / Application No: 28LPA892/CC

Cyf Grid / Grid Ref: SH 321 727

Swyddog / Officer: Keira Sweenie

Ymgeisydd / Applicant : Head of Service Highways & Transportation

Bwriad / Proposal: Addasu'r lle parcio presennol i ddarparu mannau parcio wedi eu gwynebu ar dir yn ger / Alterations to the existing parking to provide surfaced parking bays on land near

Lleoliad / Location: The Bungalow, Rhosneigr, Ynys Mon

 

Rhif Cais / Application No: 28C411

Cyf Grid / Grid Ref: SH 321 729

Swyddog / Officer: Colette Redfern

Ymgeisydd / Applicant : Mr & Mrs Cantrell

Bwriad / Proposal: Cais i ddymchwel yr annedd presennol ynghyd a chodi annedd dau lawr newydd a garej dwbl cysylltiedig /Application for the demolition of the existiong dwelling together with the erection of a new two stoery dwelling with an attached double garage

Lleoliad / Location: Danby, Rhosneigr, Ynys Mon

 

February

 

Rhif Cais / Application No: 28C360D

Cyf Grid / Grid Ref: SH 31900 73500

Swyddog / Officer: Nia Jones

Ymgeisydd / Applicant : Russel Homes

Bwriad / Proposal: Cais llawn er mwyn codi 9 fflat a chreu mynedfa newydd i gerbydau ac i gerddwyr yn / Full plans for the erection of 9 flats and construction of a new vehicular and pedestrian access at

Lleoliad / Location: Bryn, Station Road, Rhosneigr

 

March

 

Rhif Cais / Application No: 28EL1478/E

Cyf Grid / Grid Ref: SH 32500 72000

Swyddog / Officer: Colette Redfern

Ymgeisydd / Applicant : SP Power Systems Ltd

Bwriad / Proposal: Cais i dynnuír llinellau trydan presennol ynghyd a chodi polion a llinellau newydd ar dir cyfagos i /Application to remove the existing overhead electricity lines and erection of new poles and lines on land near

Lleoliad / Location: Red House, Rhosneigr

 

April 

Rhif Cais / Application No:28C414
Cyf Grid / Grid Ref: SH317 731
Swyddog / Officer:Keira Sweenie
Ymgeisydd / Applicant :Anthony Moore
Bwriad / Proposal:Cais i godi garej tu ol i / Erection of a garage to the rear of
Lleoliad / Location:8, Beach Terrace, Rhosneigr, Ynys Mon, LL64 5QB

May

Rhif Cais / Application No:28C17A
Cyf Grid / Grid Ref: SH3190 7330
Swyddog / Officer:Keira Sweenie
Ymgeisydd / Applicant :Mr & Mrs Hardman
Bwriad / Proposal:Addasu ac ehangu yn/Alterations & extensions at
Lleoliad / Location:Crud Y Don, Rhosneigr

Rhif Cais / Application No:28C416
Cyf Grid / Grid Ref: SH318 731
Swyddog / Officer:Colette Redfern
Ymgeisydd / Applicant :Mr S Tempest
Bwriad / Proposal:Codi ystafell haul tu cefn i / Erection of a conservatory to the rear of
Lleoliad / Location:10, Norman Court, Rhosneigr, Ynys Mon, LL6545QJ

June

Rhif Cais / Application No:28C222F
Cyf Grid / Grid Ref: SH32000 73400
Swyddog / Officer:Keira Sweenie
Ymgeisydd / Applicant :Mr & Mrs Russell
Bwriad / Proposal:Cais llawn ar gyfer codi annedd ynghyd a chreu mynedfa newydd i gerbydau ar dir ger /Full application for the erection of a dwelling together with construction of a new vehicular access on land at
Lleoliad / Location:Swyn Llyr, Rhosneigr

Rhif Cais / Application No:28C417
Cyf Grid / Grid Ref: SH318 731
Swyddog / Officer:Colette Redfern
Ymgeisydd / Applicant :Mr & Mrs B & L Nield
Bwriad / Proposal:Cais i newid defnydd yr adeilad presennol i fod yn barlwr prydferthu a siop bwtig ar dir gyferbyn / Application for the change of use of the existing building to form a beauty salon and boutique on land adjacent to
Lleoliad / Location:Seabreeze, Station Road, Rhosneigr