Home

Planning applications July to December 2008 for Rhosneigr

 

 

July

Rhif Cais / Application No:28LPA898/CC/SCR
Cyf Grid / Grid Ref: SH316 730
Swyddog / Officer:David Pryce Jones
Ymgeisydd / Applicant :Cyngor Sir Ynys Mon
Bwriad / Proposal:Barn sgrinio ar gyfer gwelliannau morol yn / Screening opinion for coastal improvement works at
Lleoliad / Location:Rhosneigr

August

Rhif Cais / Application No:28C420
Cyf Grid / Grid Ref: SH321 737
Swyddog / Officer:Keira Sweenie
Ymgeisydd / Applicant :Mr & Mrs D Roberts
Bwriad / Proposal: Addasu ac ehangu yn/Alterations & extensions at
Lleoliad / Location: Iona, Station Rd, Rhosneigr

Rhif Cais / Application No:28C421
Cyf Grid / Grid Ref: SH317 732
Swyddog / Officer:Keira Sweenie
Ymgeisydd / Applicant :Mr & Mrs Fletcher
Bwriad / Proposal:Addasu ac ehangu yn/Alterations & extensions at
Lleoliad / Location:Morwennol, Beach Rd, Rhosneigr

September

Rhif Cais / Application No:28C76D
Cyf Grid / Grid Ref: SH31700 72900
Swyddog / Officer:Colette Redfern
Ymgeisydd / Applicant :Mr & Mrs A Smith
Bwriad / Proposal:Cais i adnewyddu caniatad rhif 28C76D er mwyn codi annedd ynghyd a creu mynedfa newydd ac addasu y fynedfa bresennol ar dir gyferbyn a / Application to renew permission 28C76D for the erection of a dwelling together with the construction of a new access and alterations to the existing access on land adjoining
Lleoliad / Location:Ty Newydd, High Street, Rhosneigr

Rhif Cais / Application No:28C373A
Cyf Grid / Grid Ref: SH320 735
Swyddog / Officer:Nia Jones
Ymgeisydd / Applicant :Mr Mike Burke
Bwriad / Proposal:Cais amlinellol ar gyfer datblygiad trigiannol yn cynnwys tri ty dau lawr, un byngalo a pedwar fflat mewn adeilad deulawr ynghyd a chreu mynedfa newydd i gerbydau ar dir yn / Outline application for residential development comprising of three two-storey houses, one bungalow and four flats within a two-storey building together with the construction of a new vehicular access on land at
Lleoliad / Location:Station Road, Rhosneigr

October

Rhif Cais / Application No:28C12C

Cyf Grid / Grid Ref: SH3190 7260

Swyddog / Officer:Keira Sweenie

Ymgeisydd / Applicant :Mr & Mrs J Tatterstall

Bwriad / Proposal:Addasu ac ehangu yn/Alterations & extensions at

Lleoliad / Location:Broadsands, Belan, Rhosneigr

 

Rhif Cais / Application No:28C360F

Cyf Grid / Grid Ref: SH31900 73500

Swyddog / Officer:Nia Jones

Ymgeisydd / Applicant :Russell Homes Uk Limited

Bwriad / Proposal:Cais diwygiedig er mwyn codi 9 fflat a chreu mynedfa newydd i gerbydau ac i gerddwyr yn / Amended plans for the erection of 9 flats and construction of a new vehicular and pedestrian access at

Lleoliad / Location:Bryn (Formally), Station Road, Rhosneigr

 

Rhif Cais / Application No:28C422

Cyf Grid / Grid Ref: SH321 733

Swyddog / Officer:Keira Sweenie

Ymgeisydd / Applicant :E & H Williams

Bwriad / Proposal:Addasu ac ehangu i greu ail lawr yn/Alterations & extensions to form a first floor at

Lleoliad / Location:Primrose Hill, Sandy Lane, Rhosneigr, Ynys Mon

 

Rhif Cais / Application No:28C363B

Cyf Grid / Grid Ref: SH232000 373200

Swyddog / Officer:Colette Redfern

Ymgeisydd / Applicant :M. Kelly

Bwriad / Proposal:Cynlluniau diwygiedig ar gyfer newid defnydd modurdy\bloc stablau i annedd wedi caniatau yn gynt o dan gais 28C363A yn / Amended plans for the conversion of a garage\stable block into a dwelling previously approved under application 28C363A at

Lleoliad / Location:Y-Fron, Sandy Lane, Rhosneigr

 

November

Rhif Cais / Application No:28C85K

Cyf Grid / Grid Ref: SH31900 73600

Swyddog / Officer:Colette Redfern

Ymgeisydd / Applicant :Porth Crigyll Management Co.LTD / Russell Contractors & Developers

Bwriad / Proposal:Cais i ailsefydlu yr llithrfa gynt yn / Application for re-instatement of the former slipway at

Lleoliad / Location:Porth Crigyll, Station Road, Rhosneigr

Rhif Cais / Application No:28C423
Cyf Grid / Grid Ref: SH32100 73700
Swyddog / Officer:Colette Redfern
Ymgeisydd / Applicant :Mr. David Colville
Bwriad / Proposal:Cais llawn ar gyfer codi annedd ynghyd a chreu mynedfa i gerbydau ar dir yn / Full application for the erection of a dwelling together with the construction of a vehicular access on land at
Lleoliad / Location:Old Police Station, Station Road, Rhosneigr

 

 

 Rhif Cais / Application No:28C291A
Cyf Grid / Grid Ref: SH31800 73100
Swyddog / Officer:Nia Jones
Ymgeisydd / Applicant :Mr D Moore
Bwriad / Proposal:Cais i ddymchwel y modurdai presennol ynghyd a chodi adeilad 3 llawr yn cynnwys 2 fflat a salon ar dir tu cefn i / Application for the demolition of the existing garages and erection of a 3 storey building accomodating 2 appartments and a salon on land to the rear of
Lleoliad / Location:The Chapel, off Maelog Road, Rhosneigr

 

 Rhif Cais / Application No:28C424
Cyf Grid / Grid Ref: SH317 730
Swyddog / Officer:Keira Sweenie
Ymgeisydd / Applicant :Mrs R B Jones
Bwriad / Proposal:Cais i godi grisiau allanol yn/Application for the erection of an external staricase at
Lleoliad / Location:Hafod Wen, Rhosneigr, Ynys Mon, LL64 5UZ

December