Home

Planning applications January to June 2009 for Rhosneigr

 

 

 

January

 

February

 

March

 Rhif Cais / Application No:28C427A
Cyf Grid / Grid Ref: SH318 728
Swyddog / Officer:Colette Redfern
Ymgeisydd / Applicant :Mr W Taylor
Bwriad / Proposal:Cais i amrywio amod (07) ar ganiatad cynllunio rhif 28C427 ar gyfer cyflwyno cynllluniau diwygiedig ar gyfer godi annedd yn/Application for the variation of condition (07) on planning permission 28C427 so as to amend the approved plans for the erection of a dwelling at
Lleoliad / Location:St Chads, Post Office Lane, Rhosneigr

Rhif Cais / Application No: 28C429
Cyf Grid / Grid Ref: SH
Swyddog / Officer:Colette Redfern
Ymgeisydd / Applicant :Mr Peter Samuel
Bwriad / Proposal:Addasu ac ehangu yn / Alterations and extensions to
Lleoliad / Location:Ty Plant, High Street, Rhosneigr

 

April 

Rhif Cais / Application No:28C430
Cyf Grid / Grid Ref: SH 320000 732000
Swyddog / Officer: Colette Redfern
Ymgeisydd / Applicant : Mr N Clough
Bwriad / Proposal: Dymchwel y modurdy presennol ynghyd a chodi estyniad deulawr gyda balconi ar y llawr cyntaf yn / Demolition of existing garage together with the erection of a two storey extension with first floor balcony at
Lleoliad / Location: 2 Sandy Lane, Rhosneigr, LL64 5JW

Rhif Cais / Application No: 28C37E
Cyf Grid / Grid Ref: SH 31900 72800
Swyddog / Officer: Marian Jones
Ymgeisydd / Applicant : Mr Geoffrey Earnest
Bwriad / Proposal: Codi ystafell haul yn / Erection of a conservatory at
Lleoliad / Location: Edelweiss, 5 Chelford Close, Rhosneigr

May

June