Home

Planning applications January to June 2010 for Rhosneigr

 

 

 

January

Rhif Cais / Application No:28C142B
Cyf Grid / Grid Ref: SH 31900 73000| 31900 73000
Swyddog / Officer: Colette Redfern
Ymgeisydd / Applicant : Mr Andrew Tyrer
Bwriad / Proposal: Dymchwel yr annedd presennol ynghyd a chodi dau dy un
talcen yn / Demolition of existing dwelling together with
the erection of two semi detached dwellings at
Lleoliad / Location: The Dormers, Ffordd Maelog, Rhosneigr

Rhif Cais / Application No:28C439
Cyf Grid / Grid Ref: SH 317000 729000
Swyddog / Officer: Colette Redfern
Ymgeisydd / Applicant : Mr Vincent Hargreaves
Bwriad / Proposal: Addasu ac ehangu / Alterations and extension at
Lleoliad / Location: Breeze Cottage, High Street, Rhosneigr, LL64 5UX

Rhif Cais / Application No:28C441
Cyf Grid / Grid Ref: SH 322000 737000
Swyddog / Officer: Alaw Mai Griffith
Ymgeisydd / Applicant : Mr Tony Baldry
Bwriad / Proposal: Codi estyniad ynghyd a chodi modurdy yn / Erection of an
extension together with the erection of a garage at
Lleoliad / Location: Ferndale, Station Road, Rhosneigr, LL64 5QP

Rhif Cais / Application No:28C440
Cyf Grid / Grid Ref: SH 321000 736000
Swyddog / Officer: Colette Redfern
Ymgeisydd / Applicant : Miss Wendy Challis-Jones
Bwriad / Proposal: Newid defnydd yr annedd presennol ar gyfer defnydd
gwely a brecwast yn / Change of use of existing dwelling
into a bed and breakfast at
Lleoliad / Location: Sealands, Station Road, Rhosneigr

Rhif Cais / Application No:28C442
Cyf Grid / Grid Ref: SH 317000 732000
Swyddog / Officer: Colette Redfern
Ymgeisydd / Applicant : Mr Martin Robinson
Bwriad / Proposal: Dymchwel y modurdy a'r estyniad groes presennol ynghyd
a chodi estyniad newydd yn / Demolition of the existing
garage and lean to extension together with the erection of
a new extension at
Lleoliad / Location: Mermaids, Glan y Mor Road, Rhosneigr

 

February

Rhif Cais / Application No:28C433A
Cyf Grid / Grid Ref: SH 31700 73200
Swyddog / Officer: Alaw Mai Griffith
Ymgeisydd / Applicant : Mr Stuart Benson
Bwriad / Proposal: Cynlluniau diwygiedig ar gyfer addasu ac ehangu /
Amended plans for the alterations and extensions at
Lleoliad / Location: 15, Ffordd Llechi, Rhosneigr

March

Rhif Cais / Application No:28C216G
Cyf Grid / Grid Ref: SH 31700 72700
Swyddog / Officer: Nia Jones
Ymgeisydd / Applicant : Mr & Mrs Williams
Bwriad / Proposal: Cynlluniau diwygiedg ar gyfer codi annedd yn / Amended
plans for the erection of a dwelling at
Lleoliad / Location: Arianfor, Oonavara Boatpool, Lôn Traeth Llydan, Rhosneigr

Rhif Cais / Application No:28C432
Cyf Grid / Grid Ref: SH
Swyddog / Officer: Colette Redfern
Ymgeisydd / Applicant : Mrs Joan Mainprice
Bwriad / Proposal: Cais amlinellol ar gyfer codi annedd ar dir ger / Outline
application for the erection of a dwelling on land adjacent
to
Lleoliad / Location: Faraway, Sandy Lane, Rhosneigr

 

April 

Rhif Cais / Application No:28C243D/DA
Cyf Grid / Grid Ref: SH 31800 73000
Swyddog / Officer: Nia Jones
Ymgeisydd / Applicant : Ms Einir Coates
Bwriad / Proposal: Cais am materion a gadwyd yn ol ynghynt ar gyfer codi
annedd ar dir ger / Reserved matters application for the
erection of a dwelling on land adjacent to
Lleoliad / Location: Llwyn y Coed, Ffordd Maelog, Rhosneigr

May

None

June

None