Home

Planning applications July to December 2010 for Rhosneigr

 

 

 

July

Rhif Cais / Application No:28C363C
Cyf Grid / Grid Ref: SH 232000 373200
Swyddog / Officer: Mark Davies
Ymgeisydd / Applicant : Mr Michael Kelly
Bwriad / Proposal: Dymchwel yr annedd presennol ynghyd a chodi dau
annedd newydd yn / Demolition of the existing dwelling
together with the erection of two new dwellings at
Lleoliad / Location: Y Fron, Sandy Lane, Rhosneigr

Rhif Cais / Application No:28C444
Cyf Grid / Grid Ref: SH 316000 728000
Swyddog / Officer: Alaw Mai Griffith
Ymgeisydd / Applicant : Llanfaelog Community Council
Bwriad / Proposal: Gwelliannau amgylcheddol i'r gweledfan presennol a'r
man eistedd ar dir ger / Environmental improvements to
the existing viewpoint and seating area on land adjacent to
Lleoliad / Location: Bryn Neigr, High Street, Rhosneigr

 

August

Rhif Cais / ApplicationNo:28C446
Cyf Grid / Grid Ref: SH 324000 738000
Swyddog / Officer: Colette Redfern
Ymgeisydd / Applicant : J. Ellis Williams & Sons Ltd
Bwriad / Proposal: Dymchwel yr ddwy sied storio presennol ynghyd a chodi
sied newydd ar dir tu ôl i / Demolition of the two existing
storage sheds together with the erection of a new shed on
land to the rear of
Lleoliad / Location: Glan Morfa, Station Road, Rhosneigr

Rhif Cais / ApplicationNo:28C448
Cyf Grid / Grid Ref: SH 319000 727000
Swyddog / Officer: Alaw Mai Griffith
Ymgeisydd / Applicant : Mr & Mrs Richard Marshall
Bwriad / Proposal: Codi estyniad yn / Erection of an extension at
Lleoliad / Location: 51, Whispering Sands, Rhosneigr

Rhif Cais / Application No:28C449
Cyf Grid / Grid Ref: SH 320000 735000
Swyddog / Officer: Alaw Mai Griffith
Ymgeisydd / Applicant : Mrs E Siddell
Bwriad / Proposal: Codi dau balconi yn / Erection of two balconies at
Lleoliad / Location: Bryn Colyn, Rhosneigr, LL64 5QU

Rhif Cais / Application No:28C447
Cyf Grid / Grid Ref: SH321000 737000
Swyddog / Officer:Colette Redfern
Ymgeisydd / Applicant :Mr Brian Robinson
Bwriad / Proposal:Dymchwel yr ystafell haul ynghyd a chodi annedd newydd yn / Demolition of the existing sun room together with the erection of a new dwelling at
Lleoliad / Location:1, Deban, Crigyll Road, Rhosneigr, LL64 5QS

September

Rhif Cais / Application No:28C450
Cyf Grid / Grid Ref: SH318000 727000
Swyddog / Officer: Alaw Mai Griffith
Ymgeisydd / Applicant :
Bwriad / Proposal: Dymchwel y ports presennol ynghyd a chodi ports newydd yn / Demolition of the existing porch together with the erection of a new porch at
Lleoliad / Location:9, Ger y Môr, Rhosneigr, LL64 5JF

Rhif Cais / Application No:28C274A
Cyf Grid / Grid Ref: SH31700 72900
Swyddog / Officer:Colette Redfern
Ymgeisydd / Applicant :Mr Paul Burgess
Bwriad / Proposal:Newid defnydd 2 fflat hunan gynhaliol i 4 fflat hunan gynhaliol yn / Change of use of 2 self contained flats into 4 self contained flats at
Lleoliad / Location:Waverley House, High Street, Rhosneigr

October 

Rhif Cais /

November

Rhif Cais /Application No:28C445A
Cyf Grid / Grid Ref: SH32400 72900
Swyddog / Officer:Colette Redfern
Ymgeisydd / Applicant :Mr Jeremy Rothwell
Bwriad / Proposal:Addasu ac ehangu'r annedd presennol ynghyd â dymchwel y ddau modurdy sengl a chodi modurdy dwbl gyda ystafell gemau uwchben yn ei le yn / Alterations and extensions to the existing dwelling together with the demolition of the two single garages and replacing with a new double garage with a games room above at
Lleoliad / Location:The Bungalow, Ffordd Maelog, Rhosneigr

December