Home Planning applications Jan 2007 to June for Rhosneigr
   

January

Rhif Cais / Application No: 28C391
Cyf Grid / Grid Ref: SH 317 729
Swyddog / Officer: Keira Sweenie
Ymgeisydd / Applicant : Mr. & Mrs. J. Foster
Bwriad / Proposal: Addasu ac ehangu'r annedd presennol ynghyd a chreu mynedfa
newydd yn / Alterations and extensions to existing dwelling
together with the construction of a new vehicular access at
Lleoliad / Location: Rhianfa, High Street, Rhosneigr


February

Rhif Cais / Application No: 28C24K
Cyf Grid / Grid Ref: SH 32100 73000
Swyddog / Officer: Colette Redfern
Ymgeisydd / Applicant : Mr & Mrs Cantrell
Bwriad / Proposal: Addasu ac ehangu / Alterations & extensions at
Lleoliad / Location: 23c, SISIAL Y MOR, RHOSNEIGR


Rhif Cais / Application No: 28C393
Cyf Grid / Grid Ref: SH 349 724
Swyddog / Officer: Keira Sweenie
Ymgeisydd / Applicant : M A Macdonald
Bwriad / Proposal: Dymchwel yr adeiladau presennol ynghyd ac addasu ac ehangu a
chodi tyrbin gwynt yn/ Demolition of the existing outbuilding
together with alterations and extensions and the erection of a
wind turbine at
Lleoliad / Location: Ty Croes House, Rhosneigr, Ynys Mon


Rhif Cais / Application No: 28C384A
Cyf Grid / Grid Ref: SH 317 731
Swyddog / Officer: Keira Sweenie
Ymgeisydd / Applicant : William Moore
Bwriad / Proposal: Alterations and extensions to the rear of / Addasu ac ehangu tu
cefn i
Lleoliad / Location: 7, Beach Terrace, Rhosneigr, Ynys Mon, LL64 5QB


Rhif Cais / Application No: 28C394
Cyf Grid / Grid Ref: SH 31900 73100
Swyddog / Officer: Keira Sweenie
Ymgeisydd / Applicant : Derek Jones
Bwriad / Proposal: Creu estyniad i'r balconi presennol yn / Extension to the the
existing balcony at
Lleoliad / Location: 2, Cae Cloc, Station Road, Rhosneigr


Rhif Cais / Application No: 28C342A
Cyf Grid / Grid Ref: SH 31800 7300
Swyddog / Officer: Steven W Owen
Ymgeisydd / Applicant : Mr Alex Tritten
Bwriad / Proposal: Newid defnydd creperie \ becws i ddefnydd cymysg o creperie \
becws ynghyd a chaffi \ bwyty yn / Change of use of creperie \
bakery into a mixed use of creperie \ bakery and cafe \
restaurant at
Lleoliad / Location: 7, Marine Terrace, Rhosneigr

Rhif Cais / Application No: 28C36G
Cyf Grid / Grid Ref: SH 3190 7260
Swyddog / Officer: Colette Redfern
Ymgeisydd / Applicant : Seaview Development Ltd
Bwriad / Proposal: Cais llawn ar gyfer dymchwel yr annedd presennol ynghyd a codi
3 annedd ar y safle yn / Full application for the demolition of the
existing dwelling together with the erection of 3 dwellings on site
at
Lleoliad / Location: Belan, Whispering Sands, Rhosneigr

March


Rhif Cais / Application No: 28C395
Cyf Grid / Grid Ref: SH 321 736
Swyddog / Officer: Keira Sweenie
Ymgeisydd / Applicant : K. J. Williams Esq & G. Williams Esq
Bwriad / Proposal: Addasu ac ehangu yn/ Alterations & extensions at
Lleoliad / Location: 10 Trem Y Mor, Rhosneigr, Ynys Mon, LL64 5QR

Rhif Cais / Application No:28C57C
Cyf Grid / Grid Ref: SH31600 73000
Swyddog / Officer:Keira Sweenie
Ymgeisydd / Applicant :Mr R Carter
Bwriad / Proposal:Dymchwel y modurdy presennol ynghyd a chodi modurdy newydd hefo llety byw uwchben yn /

Demolition of the existing garage together with the erection of a new garage with living accomodation above
Lleoliad / Location:The Harbour, Harrison Drive, Rhosneigr

Rhif Cais / Application No:28C216F
Cyf Grid / Grid Ref: SH31700 72700
Swyddog / Officer:Nia Jones
Ymgeisydd / Applicant :Mr & Mrs Wardle
Bwriad / Proposal:Cais diwygiedig ar gyfer codi annedd ar dir yn / Amended application for the erection of a dwelling on land at
Lleoliad / Location:Oonavara Boatpool, Rhosneigr
Rhif Cais / Application No: 28C157B

April

 

Cyf Grid / Grid Ref: SH 32500 72000
Swyddog / Officer: Nia Jones
Ymgeisydd / Applicant : Mr. & Mrs. J. Robinson

Bwriad / Proposal: Creu estyniad i'r annedd presennol ynghyd a chodi modurdy dwbl a gosod gorsaf breifat i drin carthion yn /

Extension to existing dwelling together with the erection of a double garage and the installation of a private treatment plant at
Lleoliad / Location: Red House, Rhosneigr


Rhif Cais / Application No : 28C396
Cyf Grid / Grid Ref: SH 321000 735000
Swyddog / Officer: Steven W Owen

Ymgeisydd / Applicant : Teleri Wyn Williams

Bwriad / Proposal: Cais ol-weithredol i godi sied yn / Retrospective application for the erection of a shed at
Lleoliad / Location: 6, Trem y Mor, Rhosneigr

 

 

May

Rhif Cais / Application No:28C385A
Cyf Grid / Grid Ref: SH318 731
Swyddog / Officer:Colette Redfern
Ymgeisydd / Applicant :Peter Wilding
Bwriad / Proposal:Newid defnydd y galeri celf i Ddosbarth A3 gyda llety byw ar y llawr cyntaf a'r ail yn /

Change of use of art gallery to Class A3 with living accommodation on the first and second floor at
Lleoliad / Location:3, Marine Terrace, Rhosneigr

Rhif Cais / Application No:28C400/AD
Cyf Grid / Grid Ref: SH318 731
Swyddog / Officer:Keira Sweenie
Ymgeisydd / Applicant :Llanfaelog Community Council
Bwriad / Proposal:Codi 4 bwrdd gwybodaeth yn / Erection of 4 information boards at
Lleoliad / Location:Lay-by near Shorside Caravan Park, Lay-by opposite the Maelog Lake Hotel, Wall of the public toilets and, Wall at Fat Face, Rhosneigr

June

Rhif Cais / Application No:28C360C
Cyf Grid / Grid Ref: SH31900 73500
Swyddog / Officer:Nia Jones
Ymgeisydd / Applicant :Russell Homes
Bwriad / Proposal:Cais llawn er mwyn codi 9 fflat a chreu mynedfa newydd i gerbydau ac i gerddwyr yn/

Full plans for the erection of 9 flats and construction of a new vehicular and pedestrian access at
Lleoliad / Location:Bryn, Station Road, Rhosneigr

Rhif Cais / Application No:28C402
Cyf Grid / Grid Ref: SH321 736
Swyddog / Officer:Keira Sweenie
Ymgeisydd / Applicant :Mr N Jameson
Bwriad / Proposal:Addasu ac ehangu ynghyd a chodi balconi i'r llawr cyntaf tu cefn i /

Alterations & extensions together with the erection of a first floor balcony to the rear of
Lleoliad / Location:Trigfan, Station Rd, Rhosneigr, Ynys Mon, LL64 5QP

Rhif Cais / Application No:28C81H
Cyf Grid / Grid Ref: SH31800 73100
Swyddog / Officer:Nia Jones
Ymgeisydd / Applicant :Mr Neil Oldham
Bwriad / Proposal:Cais i ddiwygio amod (09) ynghlwm a caniatad 28C81G er mwyn caniatau mynedfa diwygiedig yn /

Application to vary condition (09) attached to permission 28C81G to allow an amended access at
Lleoliad / Location:Former Garage, Station Road, Rhosneigr

Rhif Cais / Application No:28C403
Cyf Grid / Grid Ref: SH320 736
Swyddog / Officer:Mark Davies
Ymgeisydd / Applicant :M. Clark
Bwriad / Proposal:Cais llawn ar gyfer dymchwel y modury presennol ynghyd a chodi annedd deu lawr yn /

Full application for the demolition of the existing garage together with the erection of a two storey dwelling at
Lleoliad / Location:Sea Forth, Rhosneigr

Rhif Cais / Application No:28C315A
Cyf Grid / Grid Ref: SH32000 73300
Swyddog / Officer:Mark Davies
Ymgeisydd / Applicant :Mr. A. D. Covell
Bwriad / Proposal:Addasu ac ehangu yr annedd presennol i greu anecs yn /

Alterations and extensions to existing dwelling to form an annexe at
Lleoliad / Location:Gorse Hill, Overstrand Avenue, Rhosneigr

Rhif Cais / Application No:28C404
Cyf Grid / Grid Ref: SH320 727
Swyddog / Officer:Keira Sweenie
Ymgeisydd / Applican :Mr & Mrs Haleshurst
Bwriad / Proposal:Addasu ac ehangu yn/ Alterations & extensions at
Lleoliad / Location:2 Lakeside Estate, Rhosneigr

Rhif Cais / Application No:28C211B
Cyf Grid / Grid Ref: SH31800 72600
Swyddog / Officer:Colette Redfern
Ymgeisydd / Applicant :Mr J Greenhalgh
Bwriad / Proposal:Addasu ac ehangu ynghyd a chodi balconi yn /Alterations & extensions together with the erection of a balcony
Lleoliad / Location:Ty Mawr, Broadbeach Rd, Rhosneigr