Home

Planning applications July to Dec 2007 for Rhosneigr

 

 

 

July

No Applications

 

August

 Rhif Cais / Application No:   28C369A

Cyf Grid / Grid Ref: SH         320 733

Swyddog / Officer:     Colette Redfern

Ymgeisydd / Applicant :         Mr & Mrs M Rosenthal

Bwriad / Proposal:      Codi modurdy preifat yn / Erection of private garage at

Lleoliad / Location:     The Warren, Rhosneigr, Ynys Mon

 

Rhif Cais / Application No:    28C355B

Cyf Grid / Grid Ref: SH         319 729

Swyddog / Officer:     Colette Redfern                                               

Ymgeisydd / Applicant           Mr B Caldwell

Bwriad / Proposal:      Addasu ac ehangu yn /Alterations & extensions at

Lleoliad / Location:     Ranford, Ffordd Maelog, Rhosneigr

 

September

Rhif Cais / Application No:   

Cyf Grid / Grid Ref: SH        

Swyddog / Officer:     Colette Redfern

Ymgeisydd / Applicant :         Mrs C M Rosenthal

Bwriad / Proposal:      Cynlluniau llawn ar gyfer codi anheddau un-talcen ar dir ger/ Detailed application for the erection of semi-detached dwellings on land adjacent to

Lleoliad / Location:     The Warren, Rhosneigr, Ynys Mon

 

           

Rhif Cais / Application No:    Application No: 28C406

Cyf Grid / Grid Ref: SH         SH32000 73700

Swyddog / Officer:     Keira Sweenie

Ymgeisydd / Applicant :         Dr Martyn Greig

Bwriad / Proposal:      Newid to fflat i do pits llechi ar yr estyniad un llawr yn / Replace flat roof with pitched slate roof on single storey extension at

Lleoliad / Location:     Dune Edge, Warren Road, Rhosneigr

           

           

Rhif Cais / Application No:    28C116M

Cyf Grid / Grid Ref: SH         33500 72700

Swyddog / Officer:     Nia Jones

Ymgeisydd / Applicant :         BIRYL LTD

Bwriad / Proposal:      Cais amlinellol ar gyfer datblygiad trigiannol ar dir yn / Outline application for residential development on land at

Lleoliad / Location:     Maelog Garden Centre, Llanfaelog

 

Rhif Cais / Application No:    28C173G

Cyf Grid / Grid Ref: SH         32100 73600

Swyddog / Officer:     Colette Redfern

Ymgeisydd / Applicant :         A B C & D Ltd

Bwriad / Proposal:      Cais llawn ar gyfer codi un par o dai un-talcen ar dir ger / Full application for the erection of one pair of semi-detached houses on land adjoining

Lleoliad / Location:     Rhiwlas, Station Road, Rhosneigr

           

October        

           

Rhif Cais / Application No:    28C36H

Cyf Grid / Grid Ref: SH         SH 3190 7260

Swyddog / Officer:     Steven W Owen

Ymgeisydd / Applicant :         Seaview Developments Ltd

Bwriad / Proposal:      Cais ôl-weithredol ar gyfer lleoliad diwygiedig dau annedd ar

blotiau 2 a 3 yn / Retrospective application for the amended siting

of 2 dwellings on plots 2 and 3 at

Lleoliad / Location:     Belan, Rhosneigr

           

           

Rhif Cais / Application No:    28C118D

Cyf Grid / Grid Ref: SH         SH 31700 73200

Swyddog / Officer:     Keira Sweenie

Ymgeisydd / Applicant :         Mrs Anne Wallace

Bwriad / Proposal:      Addasu yn/Alterations to

Lleoliad / Location:     Ewyn Gwyn, Glan Y Mor Road, Rhosneigr

           

           

Rhif Cais / Application No:                28C408

Cyf Grid / Grid Ref:   SH       318 729

Swyddog / Officer:     Keira Sweenie

Ymgeisydd / Applicant :         Ian Robinson

Bwriad / Proposal:      Addasu ac ehangu yn / Alterations & extensions at

Lleoliad / Location:     St Winnifreds, Post Office Lane, Rhosneigr, Ynys Mon

 

Rhif Cais / Application No: 28C409

Cyf Grid / Grid Ref: SH 317 731

Swyddog / Officer: Keira Sweenie

Ymgeisydd / Applicant : Mrs R Rathbone

Bwriad / Proposal: Addasu ac ehangu yn /Alterations & extensions at

Lleoliad / Location: 9, Beach Road, Rhosneigr, Ynys Mon, LL64 5QD